Blog, آزمون نظام مهندسی

کلید واژه مباحث ملی ساختمان

کلید واژه مباحث ملی ساختمان

سازمان نظام مهندسی هرسال به طور معمول دوبار آزمون نظام مهندسی در رشته های مختلف برگزار میکند ،

از مهمترین این رشته ها رشته معماری می باشد که در سه گروه نظارت ، اجرا و طراحی آمون برگزار میگردد ،

آزمون بصورت جزوه باز میباشد زیرا تعداد منابع زیاد بوده و این همه آمار و اعداد حفظ نمیگردد، اما جزوه باز بودن به معنی آسان بودن آزمون نیست ،

فرصت کمی برای هر سوال وجود دارد تا در میان مباحث ملی ساختمان و نیز دیگر منابع جواب را پیدا کرد،

به همین خاطر وجود یک کلید واژه مباحث ملی ساختمان که بشود با مراجعه به آن سریع جواب سوالات را پیدا کرد ضروری است .

کلید واژه مبحث یک را از اینجا دانلود کنید .

به زودی مباحث دیگر نیز قرار داده خواهد شد.

×