سایت در حال بارگذاری است ...

بهینه سازی مصرف انرژی: راهکارهای ساده و عملی

فهرست محتوا پنهان
‫راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

‫راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی - خانه سبز‫بهینه سازی مصرف انرژی (سوخت) در ساختمان

‫برای بهینه سازی مصرف انرژی مبنا قرار دادن مقررات ملی ساختمان مخصوصاً مبحث نوزدهم می تواند در این زمینه راهگشا باشد. مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است.  و بر هرگونه عملیات‫ ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم ‫مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ‫ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

وزارت مسکن بر‫مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست و چهار مبحث نموده است. مبحث 19 آن مربوط به صرفه ‫جویی در مصرف انرژی در ساختمان میباشد. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1339 به تصویب هیات ‫محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمانهای کشور الزامی گردید. این مبحث چندین بار بازنگری گردیده‫ که بعد از بازنگری به کلیه ارگانهای کشوری ابالغ گردیده است که در حال ‫حاضر رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن مدنظر میباشد.

نکات برجسته برای بهینه سازی مصرف انرژی

 • ‫عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان (عایق کاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در‫ تماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمیشوند و سقف پیلوت الزامی است) با عایقهای حرارتی‫ معدنی (مانند پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره آهن) یا عایقهای حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن ‫انبساطی (یونولیت) و … با ضخامت حاقل 5 سانتیمتر.
 • ‫نصب پنجره های دوجداره با قابهای آلومینیومی ترمال بریک، چوبی و یا ‪ PVCاستاندارد
 • ‫عایقهای حرارتی کانالهای هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی یاعایقهای اسفنجی سلول بسته نظیر  K-flex ، Aeroflex و …
 • ‫نصب سیستمهای کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها یا ترموستاتهای دیواری برای فنکویل
 • نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط ‫کنترل انرژی در زمان مصرف ، اصلی اساسی در بهینه سازی سوخت‫.

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان -عایق ایروفلکس

مزایای اجرای مبحث 19 مقررات ملی در ساختمان

 • ‫کمک به اقتصاد خانواده.
 • ‫افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی.
 • ‫کمک به اقتصاد ملی.
 • ‫کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن.
 • ‫اسکان برقراری دمای ثابت در اتاق.
 • ‫امکان تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامین شرایط آسان.
 • ‫کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 40 درصد.
 • ‫کاهش استهالک سیستم گرمایش و سرمایش.
 • ‫توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق.
 • حداقل 50 درصد کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه.

‫اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات (بهینه سازی مصرف انرژی)

‫محلهای مصرف سوخت در ادارات، گرمایش، تامین آب گرم، پخت و پز و برخی موارد سرمایشی است. ‫بررسی وضعیت مصرف سوخت در یک سال نشان میدهد که پیک مصرف در ماههای دی و بهمن است. به این ‫معنا که بیشترین میزان مصرف، مربوط به گرمایش فضاست. البته در مواردی که از چیلر جذبی جهت تامین ‫سرمایش استفاده شود در تابستان هم پیک مصرف وجود خواهد داشت. میزان مصرف سوخت در ساختمانهای ‫اداری متاثر از زیربنا، تعداد ساکنین، افت بازدهی و تلفات در انتقال میباشد.

به طور میانگین نحوه مصرف گاز طبیعی در بخشهای اداری عبارتست از: در میان مولفه های مصرف انرژی در ساختمان، سیستمهای گرمایشی که عمدتا از سوختهای فسیلی استفاده ‫میکنند و از جمله مصرفکنندگان عمده انرژی به شمار میروند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، چرا که ‫70 درصد از گاز طبیعی مصرفی این بخش به گرمایش ساختمان اختصاص مییابد.

‫توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه ‫جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تاثیر فراوانی میگذارد. شرایط اقلیمی و آب و ‫هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سیستمهای گرمایش، به کارگیری تجهیزات با ظرفیت ‫موردنیاز که در میزان بار حرارتی ساختمان موثر هستند و همچنین کنترل سیستمهای گرمایش از عوامل موثر ‫در میزان مصرف انرژی گرمایشی محسوب میشوند.

a: گرمایش مرکزی

‫در سیستمهای گرمایش مرکزی، گرمای موردنیاز تمام قسمتها در یک قسمت از ساختمان تولید میشود و ‫به کمک وسایل توزیع از قبیل رادیاتور، فن کویل، کانال و … به بخشهای موردنیاز فرستاده میشود. اساس کار ‫سیستم های گرمایش مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمتهای مختلف ساختمان انتقال ‫مییابد. برای انتقال حرارت وجود سیال واسط هايی چون آب، بخار و یا هوا لازم است که ناقل حرارت بین منبع ‫انرژی و دستگاههای گرم کننده باشد. سیستمهای گرمایش مرکزی همگی دارای یک دیگ آب گرم یا دیگ بخار ‫میباشند و تفاوت میان سیستمهای مختلف گرمایش مرکزی در پایانه های آنها میباشد که میتواند رادیاتور ‫آلومینیومی یا فولادي، فن کویل، هواساز یا فن کویلهای کانالی باشد.

b: گرمایش موضعی

‫بخاری، بیشتر برای گرمایش بخش محدودی از فضای ساختمان، کاربرد موثر دارد. به کارگیری بخاری در ‫نقاط مختلف منزل، قابلیت انعطاف بیشتری از نظر بهینه سازی مصرف سوخت دارد. ‫در انتخاب بخاری باید به عواملی از قبیل ایمنی، مصرف کم، هزینه نصب مناسب، رده بالاتر در برچسب انرژی، ‫مطابقت با استانداردهای زیست محیطی و تناسب ظرفیت و اندازه وسیله با فضا توجه نمود. بخاریهای گازی و ‫نفتی بدون دودکش تا حد زیادی مطابق با معیار و الگوی صحیح مصرف هستند. در مواردی که مایل به استفاده ‫از وسایل گرمایشی جانبی هستید، استفاده از انواع بخاریهای بدون دودکش توصیه میشود.

این بخاریها را می توان در هر جایی از منزل و بدون هیچ محدودیتی نصب کرد. البته توجه داشته باشید، ‫ظرفیت بخاریها نباید بیش از نیاز فضای مورد نظر انتخاب شوند. توجه کنید که بالا بودن ظرفیت دستگاهها ‫تضمینی بر افزایش بازدهی آنها نمیباشد و بهتر است از وسایل با اندازه مناسب و زمان کار طولاني تر استفاده شود.

‫C:  گرمایش آب

‫حدود 15 تا 20 درصد انرژی مصرفی هر خانوار صرف تامین آب گرم بهداشتی میشود. از این رو انتخاب ‫آبگرمکن مناسب تاثیر مهمی در کاهش مصرف سوخت خواهد داشت. آبگرمکن های متداول در دو نوع گازی و ‫نفتی موجود هستند. استفاده از آبگرمکن های خورشیدی نیز به دلیل بهره گیری از انرژی طبیعی خورشید در ‫حال گسترش است. در انتخاب آبگرمکن باید به مواردی مانند تعداد افراد خانواده، عادتهای بهداشتی، میزان ‫مصرف سوخت، بازده دستگاه، رده انرژی در برچسب انرژی، هزینه نصب و راهاندازی و نحوه کاربرد آن توجه ‫نمود.

برچسب های انرژی، برچسب های اطالع رسانی هستند که بر روی تجهیزات استفاده کننده از حاملهای ‫انرژی، الصاق میشوند و به روشهای مختلف، مفاهیمی نظیر وضعیت مصرف انرژی سالانه، بازده، صرفه جویی و ‫یا هزینه های انرژی را مشخص کنند. هر چه رده انرژی بالاتر باشد، آبگرمکن دارای بازده بیشتر و صرفه جویی ‫بیشتر در مصرف گاز است.

نکات کاربردی در مصرف آب گرم
 • دمای آبگرمکن را بین 55 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
 • ‫سیستم گرمایش آب را هنگامی که برای مدت طولاني خارج از منزل هستید خاموش کنید.
 • زمان استحمام خود را کوتاه کنید.
 • از سردوش های هوشمند که بصورت اتوماتیک آب سرد و گرم را مخلوط و تنظیم می کند استفاده کنید.
مهمترین عوامل پایین بودن کارآیی موتورخانه ها
 1. ‫تنظیم نبودن نسبت سوخت و هوا یکی از مهمترین عوامل پایین بودن راندمان موتورخانه هاست که به ‫طور معمول برای سوخت گاز طیبعی، نسبت هوای اضافه باید برابر 1/2 -1/1 باشد.
 2. اختلاط ناقص سوخت و هوا که منجر به احتراق ناقص میشود .
 3. ‫عدم انعطاف پذیری در مقابل تغییرات شرایط جوی و شرایط کاری موتورخانه ها (به علت عدم نصب ‫سیستم کنترل محیطی هوشنمد موتورخانه و تغییر شرایط محیطی باعث میشود که دیگ و مشعل از ‫حالت بهینه خود خارج شده و بازده شان پایین بیاید.).
 4. ‫عدم تنظیمات فصلی در موتورخانه ها که باعث افت شدید راندمان و افزایش مصرف سوخت میشود.
 5. ‫طراحی موتورخانه ها با تکنولوژیهای قدیمی که موارد صرفه جویی انرژی در آنها لحاظ نشده است.
 6. ‫مناسب نبودن مشعل (عدم تنظیم درست و در برخی موارد پایین بودن راندمان).
 7. ‫مناسب نبودن دیگ (عدم عایقبندی و وجود رسوب در داخل پره ها).
 8. ‫عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل.
 9. ‫مناسب نبودن دودکش و طراحی غلط لوله کشی.
 10. ‫عدم انطباق ظرفیت حرارتی موتورخانه با بار حرارتی ساختمان.
 11. ‫عدم تنظیم صحیح ترموستات.
 12. ‫جهت اطمینان از مسدود نشدن گذرها، روزنه های تزریق سوخت، باید به عنوان بخشی از وظایف روزانه نگهداری و تنظیم مشعلهای گازی، بازرسی شوند. همچنین شناسایی و جایگزینی قسمتهای سوخته یا خراب نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
 13. ‫بازدهی کل بویلر از بازدهی احتراق، تلفات حرارتی دودکش و تلفات حرارتی سطوح خارجی بویلر‫تشکیل شده است. منظور از بازدهی حرارتی، کارآیی مشعل در فراهم کردن نسبت سوخت / هوا برای‫ احتراق کامل سوخت، میباشد.
چیلرهای جذبی تناژ بالا (بزرگ 100 تن تبرید به بالا)

‫اصوال چیلرهای جذبی بزرگ که برای مناطق معتدل و خشک مناسب هستند و تا دمای حدود 35 درجه ‫سانتیگراد عملکرد مناسبی دارند. دارای یک سیکل تبدیل سرمایش میباشند و معمولاً ماده مبرد آنها ماده لیتیم ‫– برماید میباشد. این سیستمها در مناطق معتدل و خشک بسیار مناسب میباشد و عملکرد بسیار خوبی دارد.

‫از مواردی که می بایست در استفاده از آنها رعایت نمود انتخاب مناسب تناژ و لزوم تعمیرات نگهداری مداوم ‫دستگاهها میباشد که در صورت عدم اجرای این کار، دستگاه با مشكلات جدی مواجه میشود.

چیلرهای جذبی خانگی (تناژ پایین و یا کوچک زیر 10 تن تبرید)

‫به اینگونه چیلرها سیستمهای مینی ابزوربشن نیز اطالق میگردد. معمولا در تناژهای زیر 19 تن تبرید دیده ‫میشوند (3/5 تن، 4/6 تن، 5 تن و 5/4 تن، 6تن).

‫مدلهایی از این سیستمها مانند سیستمهای چیلر جذ بی بزرگ فقط برای مناطق معتدل و خشک مناسب ‫هستند و معمولاً تا دمای 35 درجه سانتیگراد عملکرد دارند. چیلرهای جذبی دیگری نیز موجودند که تا دمای ‫55 درجه سانتیگراد عملکرد دارند و بخش عملکردی آنها مستقل از سیستم آبی و یا فاقد برج خنک کننده است. ‫این دستگاهها به علت عملکرد مربوطه قابلیت کار در دمای بالا و رطوبت بالا را دارند. اصطلاحاً به این چیلرها، ‫چیلرهای جذبی 5 تن تبرید آب آمونیاک گفته میشود که بسیار مناسب برای مناطق مرطوب و گرم شمالی و ‫جنوبی کشور میباشند.

‫d:  سرمایش با انرژی الکتریسیته

‫سرمایش با الکتریسیته معمولاً با ادوات مختلفی صورت می‌پذیرد. در حالت‌هایی که احتیاج به سرمایش فضای عمومی کوچک و یا فضا‌های مسکونی و یا اداری کوچک داشته یا در مناطق معتدل و خشک از کولر‌های آبی و در مناطق مرطوب و گرم از کولر‌های گازی با اسپلیت یونیت‌ها استفاده می‌شود.

معمولاً برخلاف اینکه استفاده از اسپلیت یونیت‌ها و کولر‌های گازی به هیچ عنوان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست اما در عوض سرمایش مناسبی را ارائه می‌دهند. چیلر‌های تراکمی نیز که مصرف الکتریسیته دارند جهت سرمایش در ساختمان‌های بزرگ استفاده می‌گردند. جدیداً سیستم‌های اسکرو که اساس کار آن‌ها از ترکیب سیستم‌های تراکمی است جهت سرمایش به کار گرفته می‌شوند.

e:  انرژی خورشیدی

‫انرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است.  از دیرباز به روش‌های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی در سال‌های اخیر، کشور‌های جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گاز‌های آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است.

گرمایش آب و فضا مجموعا بیش از ۳۰درصد انرژی را در ساختمان‌ها مصرف می‌کنند. بنابراین بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی جهان برای گرمایش مصرف می‌شود. از این میان گرمایش آب به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد کل انرژی مصرفی خانه را مصرف می‌کند. با استفاده از آبگرمکن خورشیدی می‌توان سالانه ۳۰ درصد انرژی موردنیاز برای گرمایش آب را تأمین نمود.
با انرژی خورشیدی می‌توان سالانه ۳۰ درصد انرژی موردنیاز برای گرمایش آب را تأمین نمود. به طور متوسط خورشید در روز ۳. ۵ كیلووات ساعت در متر مربع انرژی تولید می‌كند.

از کل انرژی منتشر شده توسط خورشید، تنها حدود %۴۷ آن به سطح زمین می‌رسد.این یعنی زمین در هر ساعت تابشی در حدود ۶۰ میلیون(Btu) دریافت کند. یعنی انرژی تابشی از سه روز تابش خورشید به زمین برابر با تمام انرژی ناشی از احتراق کل سوخت‌های فسیلی در دل زمین است.

در اثر تابش خورشید به مدت چهل روز، می‌توان انرژی مورد نیاز یک قرن را ذخیره نمود.

‫‪ موقعیت ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی

‫کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است. ایران در منطقه ای واقع شده که به ‫لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده ها قرار دارد.

میزان تابش خورشیدی در ایران ‫بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که البته بالاتراز میزان متوسط جهانی ‫است. در ایران به طور متوسط سالانه بیش از 280 روز آفتابی گزارش شده که بسیار قابل توجه است.

ویژگی های استفاده از انرژی خورشیدی
 • ‫صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت فسیلی.
 • ‫محدودیت منابع فسیلی.
 • ‫سطح بالاي تشعشع خورشیدی در گستره وسیعی از مناطق آب و هوایی ایران.
 • ‫در دسترس بودن فنآوریهای ساخت و بهره گیری از سیستمهای خورشیدی.
 • ‫انتشار عوامل زیان آور محیطی در اثر استفاده از سوختهای فسیلی.
 • ‫افزایش بهای سوختهای فسیلی.
 • ‫رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای گونه های مختلف انرژی.
کاربرد انرژی خورشیدی

‫به طور کلی موارد استفاده از انرژی خورشیدی به صورت زیر دسته بندی میشود :

 1. تامین روشنایی از انرژی خورشیدی
 2. ‫تامین انرژی الکتریسیته
 3. ‫گرمایش آب
 4. ‫سرمایش و گرمایش هوا
بهینه سازی مصرف انرژی سرمایش و گرمایش هوا
آبگرمکن خانگی خورشیدی (به انگلیسی: Solar water heating )

‫بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی، کلکتور آن است. کلکتور شامل یک ورق است که به وسیله تابش ‫کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک سیال جذب کننده (مانند آب) که داخل لوله در حال جریان است، منتقل میکند. ‫رنگ ورق کلکتور همیشه تیره انتخاب میشود و دارای پوشش خاصی است. تا بتواند ضریب جذب انرژی را به ‫حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. برای رسیدن به دمای بالا، مجموعه ورق و لوله ها را در داخل یک ‫جعبه عایق با روکش شیشه قرار میدهند تا از اثر گلخانه های بتوان استفاده کرد.

شکل زیر طرح ساده ای از این آبگرم را نشان میدهد:

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان -آبگرمکن خورشیدی

نکات مهم در خرید آبگرمکن خورشیدی

‫1. اندازه سیستم: بهترین روش برای تعیین اندازه سیستم، بررسی تعداد ساکنین منزل و الگوی مصرف ‫آبگرم آنهاست. تعداد ساکنین آینده خانه، تعداد و اندازه لوازم خانگی مصرف کننده آبگرم از قبیل ماشین‫لباسشویی و ظرفشویی نیز در محاسبات باید منظور شوند.

‫2. محل نصب مناسب آبگرمکن خورشیدی: در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده، خدمات نصب‫ سیستمهای خورشیدی را نیز انجام میدهند. تکنیسینهای این شرکتها بهترین و مناسبترین محل برای نصب کلکتورها و دیگر سازه های موردنیاز را تعیین میکنند. بهترین محل باید در حداقل 80 درصد ‫محدوده زمانی 9 صبح تا 3 بعد از ظهر تابستان و زمستان بدون سایه باشد.

سایه میتواند به دلیل ‫ساختمانها و یا درختهای اطراف باشد. باید توجه داشت در زمستان اندازه سایه ها به دلیل موقعیت‫ خاص خورشید طولاني تر هستند،. در نتیجه میتوانند عملکرد کلکتور را به میزان قابل ملاحظه اي کاهش دهند. تا حد ممکن لوله کشی ها در حداقل مقدار باشند. سعی شود از داخل سطوحی عبور کنند ‫که هم در نمای ساختمان تاثیرمنفی نداشته باشند هم عایقکاری سیستمها در برابر تابش خورشیدی آسیب نبیند و درنتیجه تلفات حرارتی کم شود.

‫3. نکات مهم در انتخاب شرکت تولیدکننده: یک شرکت تولید کننده مناسب میتواند در مورد اندازه‫ سیستم، محل نصب دقیق، هزینه های مربوطه، نصب و راه اندازی، تکمیل چک لیست نصب جهت‫ اطمینان از رفع نشتیهای سیستم، آموزش، خدمات پس از فروش، نحوه تعمیر، نگهداری و گارانتی ‫مشاوره بدهد.

‫4. چگونه میتوان میزان صرفه جویی را اضافه کرد؟:

از طریق زمانبندی تجهیزاتی که آبگرم مصرف میکنند میتوان میزان صرفه جویی بیشتری در انرژی مصرفی داشت. به عنوان مثال در صورتی که ‫شستشوی لباسها به ساعات بین 9 صبح تا 3 بعدازظهر منتقل شود علاوه بر بهره مندی بیشتر از‫سیستم خورشیدی، امکان پرشدن دوباره مخزن ذخیره هم وجود دارد. اقدامات دیگر عبارتند از : نصب سردوشیهای کم فشار، استفاده از عایقهای مناسب برای تانک ذخیره و لوله کشیها (در صورت بازدهی ‫پایین سیستم)، کاهش درجه حرارت سیستم تا 50 درجه سانتیگراد، استفاده از آبگرم با درجه پایینتر برای مصارف لباسشویی، از جمله مواردی هستند که باعث بهینه سازی مصرف انرژی میگردند.

 ‫5. چگونه میتوان سیستمی با اندازه مناسب خریداری نمود؟:

‫جدول زیر میتواند راهنمای خوبی برای انتخاب اندازه یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی باشد:

بهینه سازی مصرف انرژی - Energy efficiency

اصلاح الگوی مصرف انرژی در منازل ‫

‫آمارها حاکی از سه برابر مصرف بیشتر خانواده های ایرانی نسبت سایر کشورها است.

‫‪:چند شیوه بهینه سازی مصرف انرژی (صرفه جویی در مصرف انرژی) (گرمایش در منزل)

 1. ‫برای حفظ گرمای منزل و جلوگیری از اتلاف حرارت در شب پرده ها و پنجره ها را ببندید
 2. ‫هنگامی که برای مدت طولاني خارج از منزل بسر میبرید دستگاه های گرمایشی را خاموش نمایید.
 3. در‫صورت امکان از یک تنظیم کننده زمانی استفاده کنید. به نحوی که قبل از ورود به منزل، دستگاه های ‫گرمایشی را به طور خودکار به کار اندازد.
 4. ‫درها و پنجرهها را توسط نوارهای درزگیر عایقبندی نمایید.
 5. ‫صفحات انعکاسی بخش تابشی بخاریها را همواره تمیز نگه دارید.
 6. ‫به منظور کنترل تولید گرما، در موتورخانه حتما از سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مجهز به ‫سنسور دمای محیط و با قابلیت برنامه ریزی هفتگی، روزانه و ساعتی استفاده کنید.
 7. ‫جهت کنترل دمای اتاق حتما از انواع ترموستاتهای اتاقی استفاده کنید.
 8. ‫بهترین نوع ترموستات برای رادیاتورها، شیرهای ترموستاتیک رادیاتور میباشد. با نصب این شیرها، ‫حداقل 20 درصد صرفه  جویی در مصرف سوخت حاصل میشود.

چند شیوه بهینه سازی مصرف انرژی (صرفه جویی در مصرف انرژی) (سرمایش در تابستان):

 1. اطمینان حاصل نمایید که تمام پنجره ها از نورگیر و سایبان برخوردار باشند.
 2. ‫به منظور جلوگیری از ورود حرارت در روزهای خیلی گرم، کلیه نورگیرها، پرده ها، درها و پنجره ها را ببندید.
 3. ‫دستگاه تهویه مطبوع یا کولر خود را به طور منظم تمیز نمایید. خاک و غبار را از روی کویلها و پروانه های ‫آن پاک کنید.

شیوه صرفه جویی در مصرف انرژی (شستشوی ظروف):

 1. ‫فقط هنگامی از ماشین ظرفشویی استفاده نمایید، که ظرفیت آن کامل باشد.

‪:چند شیوه صرفه جویی در مصرف انرژی (شستشوی البسه)

 1. ‫ماشین لباسشوییای را انتخاب کنید که از برچسب انرژی A یا حداقل ‪. Bبرخوردار باشد
 2. ‫تا حد امکان لباسها را با آب سرد بشویید.
 3. ‫تا حد امکان از ماشینهای لباسشویی که مجهز به سیستم کنترل هوشمندانه مصرف انرژی (آب، برق) ‫میباشند، استفاده کنید.
 4. ‫قبل از قراردادن لباسها در ماشین لباسشو یی، آنها را از در هم پیچیدگی خارج و صاف کنید.

چند شیوه صرفه جویی در مصرف انرژی (پنجره، دیوار و در):

 1. ‫نصب فنر در بالای درهایی که به فضای آزاد باز میشوند باعث میشود هوای سرد به راحتی وارد نشده و درها باز نمانند
 2. ‫استفاده از شیشه های دوو سه جداره باعث میشود انرژی کمتری هدر رود.
 3. ‫درزها و منافذ اطراف در و پنجره ها را توسط گچ یا درزگیرهای سیلیکونی مسدود کنید.
 4. ‫سقف، دیوارهای خارجی و کف ساختمان به دقت عایق کاری حرارتی شوند چون بخش وسیعی از حرارت داخل را تلف میکنند.
 5. ‫عایق کاری حرارتی مناسب تابستانی به نحوی است که مانع از حبس حرارت در داخل ساختمان میشود. این کار با نصب فویل آلومینیومی در زیر سقف انجام میشود.
 6. عایق کاری حرارتی باید به طور کامل روی پوسته خارجی انجام گیرد. اگر تنها 5 درصد از پوسته خارجی عایق کاری نشود، ممکن است تا 50 درصد از کارایی عایق کاسته شود.
 7. استفاده از پنجره هایی که قالب آنها عایق حرارتی است نقش بسزایی در جلوگیری از تبادل حرارتی دارد.
 8. ‫استفاده از درزگیر بین قسمتهای متحرک درها و پنجره های بیرونی از تبادل حرارتی ناشی از نفوذ هوا میکاهد.

چند توصیه برای خانه هایی که بام آنها با هوای آزاد ارتباط دارد:

 1. در تابستان، به دلیل تابش قائم نور خورشید، پشت بام بیشترین انرژی را دریافت کرده و به شدت داغ می شود. استفاده از رنگ روشن مثل: سفید یا خاکستری کم رنگ، میتواند مقدار زیادی از انرژی تابشی خورشید را پراکنده کند و سطح بام را خنک نگه دارد. فویل های آلومینیومی که برای حفاظت از عایق رطوبتی (ایزوگام)  در اکثر بام ها بکاررفته اند، گرچه سطح بام را خنک نگه می دارند، اما با باز تابش نور خورشید مخصوصاً در شهرهای بزرگ، جزیره گرمایی ایجاد میکنند و خود عاملی برای تشدید گرما هستند.
 2.  استفاده از چمن در پشت بام (بام سبز) در تابستان به خنک نگداشتن فضای زیرین کمک میکند. همچنین در زمستان از اتلاف حرارت از طریق بام جلوگیری می نماید.
دهکده های اکولوژیک – همگام با طبیعت
6 پروژه موفق پارک شهر که کانون تنوع زیستی هستند
معماری پایدار : طراحی ساختمان نوآورانه و الهام بخش

amir aziznezhad

8 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !