کد شدن لینک های فارسی

یا لینک هایی که در آنها کارکترهای فارسی استفاده شده است هنگامی که بخواهیم این لینک ها را کپی کنیم، مشکل ساز است.

با کپی کردن این لینکها برای مثال این لینک:

(ساخت-میانبر-از-سایت-برای-موبایل-یا-تبلت/https://sharinfo.ir

که در آدرس آن کارکتر فارسی وجود دارد، کارکترهای فارسی تبدیل به کدهای ناخوانا و طولانی میشوند که اگر چنین کدی را بخواهید به اشتراک بگذارید خیلی ها که از اصل قضیه آگاه نیستند به سلامت لینک مشکوک میشوند و حاضر به کلیک روی آن نیستند.  با کپی آدرس بالا چیزی شبیه به این آدرس را خواهید دید:

https://sharinfo.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa/

که کارکترهای فارسی لینک به کدهای طولانی و ناخوانا تبدیل شده است.

برای حل این مشکل ( البته مشکل از دید ما انسان ها و گرنه از دید  مرورگرها هیچ مشکلی وجود ندارد) دو راه حل وجود دارد: اول اینکه آدرس یا لینک خود را در وبسایت هایی که به منظور کوتاه کردن لینک درست شده اند تبدیل به یک لینک کوتاه بکنید.  برای مثال لینک فوق در وبسایت کوتاه کننده لینک b2n.ir تبدیل به https://b2n.ir/g09064 خواهد شد که هم کوتاه است و هم از کارکترهای فارسی خبری نیست.

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی خوب است.

اما اگر بخواهید این لینک را در سیستم خودتان ذخیره کنید تا بعداً اگر لازم شد به آن مراجعه کنید قطعاً بعد از مدتی از یاد خواهید برد که این لینک چیست و در مورد چه مطلبی است.  بنابراین ناچارید در کنار لینک یک توضیح هم بنویسید.  روش دوم اما نیازی به کوتاه کننده لینک ندارد و اگر هم آنرا در سیستم خود ذخیره کنید با توجه به اینکه کارکترهای فارسی عیناً کپی میشوند و تبدیل به کد نخواهند شد، نیازی به نوشتن توضیح در کنار لینک نیست.  روش کار بسیار ساده است کافیست هنگام کپی کردن لینک از آدرس بار مرورگر بخش  //:http یا // :https را کپی نکنید. به همین سادگی از کد شدن لینک های فارسی جلوگیری می کنید.

کد شدن لینک فارسی
اگر از گوشی موبایل برای مرور وبسایتها استفاده می کنید حتماً این مطلب را بخوانید:

چگونه می توان از یک سایت برای گوشی موبایل یک میانبر ساخت؟ ساخت یک اپلیکیشن با سه کلیک