کد شدن لینک فارسی
کد شدن لینک های فارسی و نحوه حل این مشکل با دو روش ساده

کد شدن لینک های فارسی یا لینک هایی که در آنها کارکترهای فارسی استفاده شده است هنگامی که بخواهیم این لینک ها را کپی کنیم، مشکل ساز است. با کپی کردن این لینکها برای مثال این لینک: (ساخت-میانبر-از-سایت-برای-موبایل-یا-تبلت/https://sharinfo.ir)  که در آدرس آن کارکتر فارسی وجود دارد، کارکترهای فارسی تبدیل به کدهای ناخوانا و طولانی میشوند…

حذف نقاط موقت
حذف نقاط موقت بر روی صفحه نمایش اتوکد هنگام ترسیم

حذف نقاط موقت بر روی صفحه نمایش اتوکد هنگام ترسیم نقاط موقت شبیه به + هایی هستند که با هر بار کلیک کردن روی صفحه نمایش اتوکد تشکیل میشوند  و با حرکت دادن صفحه یا زوم کردن از بین می روند. این نقاط هیچ مشکلی برای ترسیم ایجاد نمی کنند اما ظاهر شدنشان در هنگام…