ایکون برای سایت
چگونه می توان از یک سایت برای گوشی موبایل یک میانبر ساخت؟

اپلیکیشن، ساخت میانبر  : امروزه بسیاری از وبسایت ها  برای کاربران خود یک اپلیکیشن هم ارائه میدهند تا کاربران بدون زحمت تایپ کردن هر باره آدرس در مرورگر گوشی خود خیلی سریع و با یک کلیک به وبسایت دسترسی داشته باشند. اپلیکیشن ها برای گوشی های موبایل بهینه شده اند و مطالب سایت را به…

بایگانی